Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života

Brešan, Davorka.

Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2008.

ISBN 978-953-6969-14-4

Proceeding of the International Scientific Colloquium Mathematics and children: (How to teach and learn mathematics)

Pavleković, Margita (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2007.

ISBN 978-953-6965-10-6

Rano učenje stranih jezika: izobrazba učitelja i nastavnika: izvješća i zaključci

Verin, Eric; Radišić, Mirna (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet, 2007.

ISBN 978-953-6965-13-7

Kompetencije i kompetentnost učitelja: zbornik radova

Babić, Nada (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet ; Kherson : Kherson State University, 2007.

ISBN 978-953-6965-11-3

Projektno učenje

Munjiza, Emerik; Peko, Anđelka; Sablić, Marija.

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet; Učiteljski fakultet, 2007.

ISBN 978-953-6456-69-7

Dijete i višejezičnost: zbornik radova sa međunarodnoga stručnoga i znanstvenog skupa Dijete i jezik danas

Vodopija, Irena (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet, 2006.

ISBN 953-6965-08-9

Snoviđenje u Kopačkom ritu

Peko, Anđelka i studentice Visoke učiteljske škole

Osijek: Visoka učiteljska škola, 2005.

ISBN 953-6965-08-9

Kad se naše ruke slože

Peko, Anđelka i studentice Visoke učiteljske škole

Slavonski Brod-Osijek: Visoka učiteljska škola, 2005.

ISBN 953-6965-

Trideset godina obrazovanja predškolskih odgajatelja u Osijeku

Babić, Nada

Osijek: Visoka učiteljska škola, 2004.

ISBN 953-6965-06-2

Dijete i jezik danas: učitelj hrvatskoga jezika i učitelj stranoga jezika za učenike mlađe školske dobi: zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa

Vodopija, Irena (ur.)

Osijek: Visoka učiteljska škola, 2003.

ISBN 953-6965-05-4

Radno vrijeme

Knjižnica je otvorena svakog radnog dana od 7:30 do 20:00 sati.