Postupak izbora jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 19. prosinca 2019. godine.

Fakultetsko vijeće Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, je dana 19. prosinca 2019. godine, donijelo odluku o neizboru kandidata u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.