Obavijest o završetku postupaka natječaja

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Ida Somolanji Tokić.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Ružica Tokić Zec.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Aleksandra Krampač Grljušić.
 
U postupku izbora tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine izabrani su Tomislav Krvavac i Sonja Sabo.