Utorak, 09 Travanj 2019

Postupak izbora dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, završen je odlukom  Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2019. godine

Pristupnicima će se poslati obavijest o rezultatima izbora.

Ponedjeljak, 11 Veljača 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste - spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena radi bolovanja), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku.

Postupak izbora poništen je odlukom dekana od 30. siječnja2019. godine i objavljen 4. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr, 5. veljače 2019. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i 6. veljače 2019. godine u Narodnim novinama (13/2019).

Objavljeno 11. veljače 2019.

Ponedjeljak, 11 Veljača 2019

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši stručni referent za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena radi bolovanja), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku.

Postupak izbora poništen je odlukom dekana od 30. siječnja 2019. godine i objavljen 4. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr, 5. veljače 2019. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i 6. veljače 2019. godine u Narodnim novinama (13/2019).

Objavljeno 11. veljače 2019.

Ponedjeljak, 04 Veljača 2019
Utorak, 04 Prosinac 2018