Poziv

Alumni FOOZOS poziva bivše diplomirane studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (nekadašnjeg Učiteljskog fakulteta, Visoke učiteljske škole, Pedagoškog fakulteta) koji žele ponovno uspostaviti veze sa svojom generacijom kolega da kontaktiraju s Alumni FOOZOS-om koji će im pomoći u organizaciji i povezivanju.