Predsjednik Katedre:

izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić

Ime i prezime

dr. art. Goran Kujundžić

Zvanje

Izvanredni profesor

e-mail

goran32@gmail.com

Broj ureda

35

Vrijeme konzultacija

Srijeda 9:30 – 10:00 ili prema dogovoru putem maila

Istraživački interesi

Likovna umjetnost, crtež, konstruiranje ornamenta, geometrijski crtež, metodika likovne kulture

 

Doktorirao 2014. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu s disertacijom na temuVizualizacija principa permutacije proučena na ornamentalnim uzorcima iz zbirke tradicijskog uporabnog tekstila Muzeja Slavonije. Diplomirao grafiku 2003. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Miroslava Šuteja Izlagao na većem broju skupih i samostalnih izložbi u Osijeku, Zagrebu, Vinkovcima, Kninu, Nova Gradiška,… te u inozemstvu, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska. Radio je u osnovnoj školi kao nastavnik iz predmeta Likovna kultura te Srednjoj školi primijene umjetnosti i dizajna kao nastavnik stručnih predmeta.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310085

 

 

Name and Surname

dr. art. Goran Kujundžić

Title

Associate Professor

e-mail

goran32@gmail.com

Room

35

Office hours

Wednesday 9:30 – 10:00 or send meeting request via e-mail

Research interests

visual arts, drawing, ornament construction, geometric drawing, teaching methods in Arts

 

Earned a doctoral degree in 2014 fromthe Academy of Fine Arts in Zagreb (postgraduate doctoral programme on fine arts) with the dissertationVisualisation of the Permutation Principles Examined on the Ornamental Patterns from the Collection of Traditionally Used Textile Stored in Museum of Slavonia. In 2003 was a graphic arts graduate at theAcademy of Fine Arts in Zagreb, in the class of professor Miroslav Šutej. Has authored and co-authored numerous exhibitions in Osijek, Zagreb, Vinkovci, Knin, Nova Gradiška etc; and abroad (Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Romania). Has taught Visual Arts in a primary school, and has worked as a teacher of applied arts and design in a secondary school.

Publications

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310085

Članovi Katedre:

doc. mr. art. Jelena Kovačević

Ime i prezime

Jelena Kovačević

Zvanje

docent

e-mail

jelenakovacevic4982@gmail.com

Broj ureda

59

Vrijeme konzultacija

prema dogovoru

Istraživački interesi

metodika likovne kulture, umjetnost, art terapija

 

Jelena Kovačević je rođena u Osijeku 1982. gdje završava osnovnu i srednju školu. Godine 2005. diplomirala je grafiku na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, nakon čega 2009. magistrira grafiku na ljubljanskoj Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti i poslijediplomski specijalistički studij art terapije na osječkoj Akademiji za umjetnost i kulturu u suradnji s Medicinskim fakultetom. Zaposlena je u zvanju docenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Izlagala je na više  samostalnih i grupnih izložbi.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290991#top

 

 

Name and surname

Jelena Kovačević

Profession

Assistant professor

e-mail

jelenakovacevic4982@gmail.com

Office number

59

Consultation hours

upon request

Research interests

methodology of art education, art, art therapy

 

JelenaKovačević was born in Osijek in 1982 where she finished primary and secondary school. In 2005 she was graduated from the Zagreb Academy of Fine Arts – graphic arts – and after that in 2009 won master’s degree at the Ljubljana Academy of Fine Arts and Design. Currently she is working for doctoral thesis in painting at the Zagreb Academy of Fine Art and postgraduate specialist study of art therapy at the Academy of Arts in collaboration with Faculty of Medicine in Osijek. She is employed as an assistant professor at the Faculty of Education Osijek. She had more solo and group exhibitions.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290991#top

doc. dr. art. Marko Šošić
Ana Popović, stručna suradnica

O Katedri za likovnu umjetnost

Katedra za likovnu umjetnost se osniva u mjesecu studenom 2018. godine kao nova sastavnica Odsjeka za umjetnička područja.
Članovi Katedre za likovnu umjetnost održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na redovitom i izvanrednom Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastava se održava iz sljedećih kolegija: Likovna kultura, Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru, Metodika likovne kulture I, II, Vizualne komunikacije i dizajn, Likovna kultura u integriranom kurikulu,Zaštita i komunikacija likovne baštine u dječjem vrtiću, Integrirani predškolski kurikul III. Sviranje I, II te Glazbena slušaonica II. Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za likovne umjetnost aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu, bave se umjetničkom djelovanjem, sudjeluju na znanstvenim i stručnim skupovima, uključeni su u različite projekte. Članovi Katedre redovito sudjeluju i u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti (promocije, predstavljanja knjiga, Festival znanosti i dr.) te u organizaciji umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, koji se održava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.