Utorak, 02 Ožujak 2021

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabrana je dr. sc. Snježana Dubovicki.

U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike i germanistike, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabrana je dr. sc. Lucia Miškulin Saletović.

U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest, odlukom Fakultetskog vijeća od 25. veljače 2021. godine, izabran je dr. sc. Pavao Nujić.

Srijeda, 30 Prosinac 2020
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana kroatistika, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Dubravka Smajić.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc . Iva Šklempe Kokić.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Ivana Klaričić.
 
U postupku izbora jednog zaposlenika u stručno zvanje stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je Željka Starčević.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz Interdisciplinarnog područja znanost, polje 8.05. obrazovne znanosti na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za korištenje rodiljnog/roditeljskog dopusta), odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je Marta Zečević.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. prosinca 2020. godine, izabrana je dr. sc. Anamarija Lukić
Četvrtak, 26 Studeni 2020

Obavijest o završetku postupka izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog savjetnika za računovodstvo u Odsjeku/Uredu za financijsko-računovodstvene poslove u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta).

Postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog savjetnika za računovodstvo u Odsjeku/Uredu za financijsko-računovodstvene poslove u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta), završen je odlukom Dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 20. studenoga 2020. godine.

Josip Molnar, mag. oec., izabran je na radno mjesto I. vrste-stručnog savjetnika za računovodstvo u Odsjeku/Uredu za financijsko-računovodstvene poslove u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta).

Odluka o izboru Josip Molnar

Objavljeno 26. studenoga 2020.