N-arts in Adult Education

Ime N-arts potječe od engleske sitagme non-intended arts, a uporaba takve umjetnosti u obrazovanju odraslih znači da mu je svrha podučiti odrasle osobe umjetnosti, ali ne s ciljem da se one njom profesionalno bave, već da ju primijene za radionice,socijalizaciju, inkluziju i sl.

N-arts u obrazovanju odraslih  prijedlog je za učitelje, voditelje, trenere i ljude zainteresirane za nove pristupe, metode i tehnike u polju društvene inkluzije/kohezije.

Svrha je N-artsa:

  • istražiti ulogu umjetnosti u povezivanju ljudi i disciplina te poduprijetiučenje kod obrazovanja odraslih
  • razmotriti važnost umjetnosti za sudionika ili učenika unutar obrazovanja odraslih
  • predložiti metodički pristup promatranju, procjeni i evaluaciji utjecaja i koristi od praktične umjetnosti u obrazovanju odraslih.

Iz perspektive cjeloživotnoga učenja, projekt N-arts u obrazovanju odraslih jest odgovorna goruće izazove koji stoje pred današnjim društvom: kulturalna i društvena marginalizacija i isključivanje, migracija te starenje.

Suočavanju s tim izazovima N-arts pristupa sudjelovanjem, dijeljenjem iskustava i učenjem novih vještina. To je otvoren proces u kojem je svatko pozvan sudjelovati neovisno o talentu, sposobnostima, iskustvu, starosti, rodu, rasi, etničkoj pripadnosti ili društvenom statusu.

N-arts bi kod odraslih učenika trebao izazvati emocionalnu reakciju s ciljem uočavanja njihova potencijala, praćenja motivacije i povezivanja s drugima.

Umjetnički proces tradicionalno je usmjeren na stvaranje “objekata”, npr. slike, koreografije, pjesme ili umjetničke intervencije, te uglavnom zahtijeva stalno učenje i razvoj vještina.

Koristeći se istim metodama, N-arts je usmjeren na refleksivne trenutke koji se odvijaju tijekom stvaranja objekta. Ono što definira te trenutke jesu veze i odnosi prema “objektu” nastali tijekom kreativnoga procesa, kao i prema ostalim vanjskim bitnim utjecajima.

N-arts se nalazi u iskustvu stapanja emocije, učenja i života.

Ako ste učitelj koji upotrebljava N-arts, usmjerit ćete se na učenikovu aktivnost: kako nešto radi, što radi, koje odnose i veze uspostavlja neovisno o rezultatu .

Projekt N-arts usmjeren je na voditelje unutar širokoga polja obrazovanja odraslih, a posebna je pozornost posvećena ljudima u nepovoljnom položaju. Njegov je cilj ojačati položaj voditelja, dajući mu alate kojima će se njihov doprinos obrazovanju odraslih jasnije vidjeti, te poduprijeti čvrstim argumentima važnost umjetnosti za društvenu inkluziju/koheziju.

Dokumentiranje iskustava i zapažanja

Svaki će partner provesti aktivnosti u svojoj ustanovi, upotrebljavajući projektne alate za procjenu, i napraviti izvješća o kojima će se raspravljati tijekom međunarodnih sastanaka. Zaključci će se objaviti krajem projekta na internetskoj stranici i ostat će dostupni kao dostupni izvor u obrazovanju (engl. Open Education Resource).

N-arts će upotrebljavati kvalitativnu evaluaciju (Pet puteva do blagostanja) i promatranje (Pojmovno mapiranje) te će uzeti u obzir refleksije sudionika kako bi procijenio utjecaj umjetnosti na obrazovanje odraslih.

Osobna iskustva voditelja, evaluacije i zapažanja postat će ključne točke razmjene primjera dobre prakse.

Projekt će trajati 14 mjeseci i uključivat će četiri međunarodna sastanka.

Partneri

Pet partnera iz četiriju zemalja organizirat će ili će sudjelovati u projektima koji uključuju umjetnost ili umjetničke pristupe unutar i izvan Erasmus+ programa. Partneri u projekt unose raznolika iskustva u obrazovanju odraslih, a oni su:

  • Tanz die Toleranz iz Caritas Beča, Austrija
  • Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera iz Osijeka, Hrvatska
  • Centar Ksztalcenia Ustawicznego Nr 2, Varšava, Poljska
  • CACAV - Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros, Portugal
  • W-Point e.U. Beč, Austrija (promotor projekta).