Causal induction in the context of the macroparadigm of developmental psychopathology and developmental difficulties: identification of prenatal factors of adverse developmental outcomes and developmental profiles of preschool children

Cilj projekta je prijevod i validacija mjernog instrumenta „AgesandstagesQuestionnaire 3rd ed.“ (ASQ-3), autorica Brickner i Squires (2009) kojim se utvrđuju razvojne sposobnosti djece predškolske dobi. U sklopu projekta kreirati će se razvojni profili djece kod koje je potvrđeno postojanje neke vrste teškoće u razvoju ili se sumnja na postojanje teškoće.

Nositelj projekta je FOOZOS, a partneri KB “Sveti Duh” Zagreb i Hrvatsko Katoličko Sveučilište Zagreb, studij sestrinstva. Voditeljica projekta je izv.prof.dr.sc. Tena Velki.