U lipnju 2018. godine izrađeno je Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2017./18. godini (UNI-OB-8-12). Rezultate unutarnjih prosudbi svih sastavnica Sveučilišta objedinio je Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Preventivne radnje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti nisu pokrenute, a svi segmenti razvijenosti sustava upravljanja kvalitetom pozitivno su ocijenjeni.

Izvor: Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom (Centar za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, studeni 2018.)