IZDAVAČKA DJELATNOST

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

 

Velki, T. i Romstein, K. (ur.)

Priručnik za rad s učenicima s teškoćama u razvoju u srednjim školama

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-65-6

 

Velki, T. i Šolić, K. (ur.)

Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-68-7

 

Velki, Tena; Ilieva-Trichkova, Petya; Topolska, Evgeniya (ur.)

Children's Rights in Educational Settings

Osijek : J. J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education & Ombudsman for Children Croatia, 2018.

ISBN 978-953-6965-71-7

 

Smajić, Dubravka; Krumes, Irena; Mance, Nina (ur.)

U jezik uronjeni : zbornik posvećen Ireni Vodopiji

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-72-4

 

Berbić Kolar, Emina; Gligorić, Igor Marko; Zečević, Marta.

Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice

Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-63-2

 

Matanović, Damir; Zielinski, Boguslaw; Turbić Hadžagić, Amira; Berbić Kolar, Emina.

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Tadijino stoljeće: Povijest, kultura, identitet

Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku ; Poznanj : Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju, 2018.

ISBN 978-953-6965-69-4

 

Gligorić, Igor Marko.

Uzvik i veznik: vrste riječi i (nad)rečenične službe

Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-6965-67-0

 

Berbić Kolar, Emina; Đurić, Tanja; Grozdanović, Monika; Jagodar, Josip; Javor, Antun; Mihić, Ivana; Sudarević, Katarina.

Leksikon slavonske narodne medicine brodskoga Posavlja

Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2017.

ISBN 978-953-6965-55-7

 

Dubovicki, Snježana.

Kreativnost u sveučilišnoj nastavi

Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u

Osijeku, 2016.

ISBN 978-953-6965-53-3

  

Rastovski, Dražen; Grčić-Zubčević, Nada; Szabo, Ivan.

Kako plivati : sveučilišni udžbenik

Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016.

ISBN 978-953-6965-46-5

 

Mlinarević, Vesnica; Vonta, Tatjana; Borovac, Tijana (ur.)

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izazovi i perspektive : zbornik radova s 5. međunarodnog stručnog i znanstvenog skupa

Osijek : Dječji vrtić Osijek : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016. (Osijek : Grafika)

ISBN 978-953-97823-8-0 (Dječji vrtić)


Munjiza, Emerik; Peko, Anđelka; Dubovicki, Snježana.

Paradoks (pre)opterećenosti učenika osnovne škole

Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 2016.

ISBN 978-953-6965-47-2

 

Mlinarević, Vesnica; Brust Nemet, Maja; Bushati, Jozef (ur.)

Obrazovanje za interkulturalizam - Položaj Roma u odgoju i obrazovanju

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, 2015.

ISBN 978-953-6965-34-2

 

Svalina, Vesna.

Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2015.

ISBN 978-953-6965-41-0

 

Smajić, Dubravka; Majdenić, Valentina (ur.)

Dijete i jezik danas - dijete i mediji

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2015.

ISBN 978-953-6965-48-9

  

Peko, Anđelka; Varga, Rahaela; Mlinarević, Vesnica; Lukaš, Mirko; Munjiza, Emerik

Kulturom nastave (p)o učeniku

Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet u Osijeku, 2014.

ISBN 978-953-6965-38-0

  

Župan, Dinko

Mentalni korzet : spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918)

Osijek : Učiteljski fakultet ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013.

ISBN 978-953-6965-33-5

 

[sakupili] Ivan Barun... [et al.]

Slavonska narodna medicina

Osijek : Učiteljski fakultet, 2013.

ISBN 978-953-6965-36-6

 

Brešan, Davorka.

Komunikacija i zaštita dječjih likovnih radova u školi

Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 2012.

ISBN 978-953-6965-26-7

  

Mlinarević, Vesnica; Brust Nemet, Maja.

Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu

Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 2012.

ISBN 978-953-6965-28-1

 

Vodopija, Irena; Smajić, Dubravka (ur.)

Dijete i jezik danas : dijete i tekst : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Osijek : Učiteljski fakultet, Osijek, 2011.

ISBN 978-953-6965-27-4

 

Peko, Anđelka; Sablić, Marija; Jindra, Ranka (ur.)

Obrazovanje za interkulturalizam : zbornik radova s 2. međunarodne znanstvene konferencije

Osijek : Učiteljski fakultet: Nanseng dijalog centar Osijek, 2010.

ISBN 978-953-6965-21-2

  

Peko, Anđelka; Mlinarević, Vesnica (ur.)

Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama

Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet : Nansen dijalog centar, 2009.

ISBN 978-953-6965-16-8

 

Pavleković, Margita (ur.)

Proceeding of the International Scientific Colloquium Mathematics and children : (How to teach and learn mathematics)

Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 2007.

ISBN 978-953-6965-10-6

 

Babić, Nada (ur.)

Kompetencije i kompetentnost učitelja : zbornik radova

Osijek : Učiteljski fakultet ; Kherson : Kherson State University, 2007.

ISBN 978-953-6965-11-3

 

Munjiza, Emerik; Peko, Anđelka; Sablić, Marija.

Projektno učenje

Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet ; Učiteljski fakultet, 2007.

ISBN 978-953-6456-69-7