Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina

Ime i prezime

dr. sc. Vesna Svalina

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

vsvalina@foozos.hr, vesna.svalina@gmail.com

Osobna web stranica

www.vesna-svalina.net

Broj ureda

52

Istraživački interesi

društvene znanosti, obrazovne znanosti, glazbena pedagogija

 

Dr. sc. Vesna Svalina (1968.) izvanredna je profesorica iz glazbene pedagogije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odsjek za umjetnička područja, Katedra za glazbenu umjetnost). Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1991. godine. Magisterij iz glazbene pedagogije stekla je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2009.), a doktorat iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013.).

Svoje znanstvene radove objavljuje u časopisima, odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova. Autorica je dviju knjiga iz područja glazbene pedagogije, objavila je preko četrdeset znanstvenih radova te je sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Kao članica znanstvenoga odbora sudjelovala je u pripremi 5., 7. i 8. Međunarodnoga simpozija glazbenih pedagoga (Pula, 2017., 2021., 2023.), zatim simpozija Perspektive suvremenoga glazbenoga odgoja i obrazovanja koji se održao u okviru Međunarodne znanstvene i umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO (Zagreb, 2019., Učiteljski fakultet u Zagrebu) i međunarodnog simpozija Opening the Doors to the Art and Science of Music (Ljubljana, 2022., Muzička akademija u Ljubljani). Kao članica programskoga odbora sudjelovala je još u pripremi međunarodne znanstvene konferencije 12. dani osnovnih škola Krug od znanosti do učionice (Split, 2021, Filozofski fakultet u Splitu) i trećeg Nacionalnog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnog natjecanja iz solfeggia pod nazivom 'Scientia et musica - SEM' (Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2023.). Kao predsjednica organizacijskoga odbora pripremala je 6. Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga (Osijek, 2019., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti) i Prvu međunarodnu konferenciju Kreativni pristupi učenju i poučavanju (Osijek, 2023., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti). Kao članica organizacijskog odbora sudjelovala je i u organizaciji 1st Thematic ECHA Conference pod nazivom Creativity Research & Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective (Dubrovnik, 2019.). Članica je također organizacijskog odbora prvog, drugog i trećeg umjetničkog festivala EKTe (2015, 2016. i 2017. godine) koje se organizirao na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Bila je suradnica  na projektu Razvoj kreativnosti u cjeloživotnom obrazovanju učitelja (2009.-2013. godine) te voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture – IZIP-2014-20 (2015.-2016. godine). Od 2018. godine uključena je kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenske suradnje Darovitost u umjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Od 2015. do 2018. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola, a od 2021. godine članica je uredništva časopisa SN Social Sciences, International Journal of Psychological and Brain Sciences i Journal for the Interdisciplinary Art and Education.

Pored znanosti bavi se i umjetničkim djelovanjem te sa zborovima ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Švicarska).  – Rim, Fermignano, Njemačka – Lindenholzhausen, Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te osvaja brojne državne i međunarodne nagrade (11 državnih i 7 međunarodnih). Dobitnica je i triju posebnih nagrada iz područja umjetnosti: za najbolju izvedbu obvezne skladbe, za najbolju izvedbu skladbe domaćeg autora te za najuvjerljiviji dirigentski nastup.

Osobna web stranica: www.vesna-svalina.net 

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vesna Svalina

Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Lidija Nikolić

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Nikolić

Zvanje

Docentica

e-mail

lnikolic@foozos.hr

Broj ureda

60

Istraživački interesi

Njezin je istraživački rad usmjeren na glazbenu kompetentnost učitelja primarnog obrazovanja, razvoj modela glazbenog obrazovanja budućih učitelja, glazbene sposobnosti, metodiku nastave glazbene kulture i metodiku nastave glazbe na učiteljskom studiju,utjecaj glazbe na razvoj djeteta, vokalno-instrumentalnu nastavu, glazbeno izvođenje te psihološke čimbenike stjecanja i razvoja glazbenih kompetencija.

 

Lidija Nikolić, na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1996. godine stekla je diplomu profesorice glazbene kulture. Godine 2016. obranila je doktorsku disertaciju na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Znanost o glazbenoj umjetnosti - modul Glazbena pedagogija na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Od 1996. godine je nastavnik glazbe na studijima za buduće učitelje primarnog obrazovanja i odgojitelje predškolske djece na Pedagoškom fakultetu, a danas na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u nastavnom zvanju višeg predavača. Nastavni predmeti koje je izvodila ili još izvodi su Sviranje, Zbor, Pjevanje i sviranje, Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture, Glazbena slušaonica, Glazbena kultura s metodikom, Dječje glazbeno stvaralaštvo, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulumu, Poznavanje glazbenoga jezika. Autor je pozitivno recenziranih i usvojenih nastavnih programa obaveznih glazbenih predmeta na učiteljskom studiju 1998., 2003. i 2005. godine te 2002. i 2005. godine na studiju predškolskog odogoja.

Izlaže radove na međunarodnim, znanstvenim skupovima u području glazbene pedagogije te objavljuje znanstvene radove u Hrvatskoj i inozemstvu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Lidija Nikolić

 

 

doc. dr. sc. Ana Popović
Gordana Ercegovac-Jagnjić, viša predavačica

O Katedri za glazbenu umjetnost

Katedra za glazbenu umjetnost osnovana je u mjesecu studenom 2018. godine kao nova sastavnica Odsjeka za umjetnička područja.

Članovi Katedre za glazbenu umjetnost održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na redovitom i izvanrednom Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastava se održava iz sljedećih kolegija: Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture I, II, Glazbena slušaonica I, II, Sviranje I, II, Izvannastavne glazbene aktivnosti, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulu, Poznavanje glazbenog jezika i Zborno pjevanje.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za glazbenu umjetnost aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu, bave se umjetničkom djelovanjem, izlažu svoje radove na znanstvenim i stručnim skupovima, sudjeluju u organizaciji znanstvenih konferencija i simpozija kao članovi programskih i organizacijskih odbora, uključeni su u različite projekte te su autori velikog broja znanstvenih radova i knjiga iz područja glazbene umjetnosti i glazbene pedagogije. Članovi Katedre redovito sudjeluju i u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti (promocije, predstavljanja knjiga, Festival znanosti i dr.) te u organizaciji umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, koji se održava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Od 2009. godine do danas pojedini su članovi Katedre bili uključeni u nekoliko znanstvenih projekata: Mreža zajednica učenja (2002.-2014.) - doc. dr. sc. Vesna Svalina; Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (2009.-2014.; 245-1221170-1063) - doc. dr. sc. Vesna Svalina, Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (2015.-2016.; izip-2014-20) - doc. dr.sc. Vesna Svalina, Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018.-2019.) - doc. dr. sc. Vesna Svalina i Glazba u predškolskom i primarnom odgoju i obrazovanju (2020.-2022.) - doc. dr. sc. Vesna Svalina, doc. dr. sc. Lidija Nikolić, Gordana Ercegovac-Jagnjić i Ana Popović.

Članovi Katedre za glazbenu umjetnosti bili su aktivno uključeni u organizaciju Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga koji se održao na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11. do 13. travnja 2019. godine. ( https://sesti-medunarodni-simpozij-glazbenih-pedagoga.webnode.hr/ ) Glavna tema simpozija bila je "Glazba u školi - stanje i perspektive".  Simpozij je organiziran u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Kao posebni gosti na Simpozij su pozvani prof. dr. Tim Cain s Edge Hill University, Faculty of Education (United Kingdom) i prof. Christine C. Bass s Temple University, Boyer College of Music and Dance (Philadelphia, PA, USA). Prof. Cain je održao uvodno predavanje pod naslovom "Improving Music Education through Learning from Others", a prof. Bass dvije radionice pod naslovima "Vocal Transformation for Your Choirs" i "Front-Loading Your Choral Rehearsal: Constructing for Success". Simpozij je nastavio s radom u radionicama i sekcijama u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Tijekom tri simpozijska dana održano je ukupno 7 glazbeno-pedagoških radionica te 11 sekcija s 44 usmena izlaganja. Nakon svake sekcije održana je kraća rasprava o izloženim temama koje su usmjeravali moderatori sekcija: izv. prof. dr. Sabina Vidulin, izv. prof. dr. Branka Rotar Pance, izv. prof. dr. Milena Petrović, izv. prof. dr. Lada Duraković, izv. prof. mr. Jelena Martinović-Bogojević, doc. dr. Vesna Svalina, doc. dr. Lidija Nikolić, dr. Blaženka Bačlija Sušić, dr. Gabriela Karin Konkol, dr. sc. Zrinka Šimunović i Gordana Ercegovac-Jagnjić. U glazbenom dijelu svečanosti otvorenja Simpozija nastupio je Orkestar gitarista Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pod vodstvom prof. Xhevdeda Sahatxhije. Iste večeri sudionici Simpozija uživali su i u solističkom koncertu meksičkog gitariste Alejandra Córdove, dobitnika brojnih svjetskih glazbenih priznanja i nagrada.