KAZIVANJE PO STAROPERKOVAČKI (25.1.2019.- 30.11.2019.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv.prof.dr.sc. Emina Berbić Kolar.
 
JEDNOSTAVNI KIBERNETIČKO-FIZIKALNI EDUKACIJSKO-ISTRAŽIVAČKI MODEL (19.11.2018.-19.05.2020.). FOOZOS je nositelj.
Voditelj projekta je doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina
 
ŽENE U SPORTU: PRIMJENJIVOST DOSTUPNIH REFERENTNIH INTERVALA ZA PARAMETRE UPALE I KOAGULACIJE (19.11.2018.-19.05.2020.). FOOZOS je nositelj.
Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Tihomir Vidranski
 
MULTILINGUALISAM AND TEACHER EDUCATION (01.07.2018.-31.12.2020.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar
 
STAROPERKOVAČKI DIVANI (01.01.2018 – 31.10.2018.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar
 
 
I TATA JE VAŽAN (01.11.2017.- 01.07.2018.). FOOZOS je partner.
Voditeljica projekta na ustanovi je doc.dr.sc. Maja Brust Nemet.
 
 
KVALITETA ŽIVOTA DJECE I ADOLESCENATA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE            (15.05.2017.-15.05.2018.). FOOZOS je nositelj.
Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević
 
 
116 000 HOTLINE FOR MISSING CHILDREN CROATIA (01.09.2016.-31.08.2018.). FOOZOS je partner.
Voditeljica projekta na ustanovi je izv. prof. dr. sc. Tena Velki
 
 
SAFER INTERNET CENTRE CROATIA: MAKING INTERNET A GOOD AND SAFE PLACE (01.07.2016.–31.12.2018.). FOOZOS je partner.
Voditeljica projekta na ustanovi je izv. prof. dr. sc. Tena Velki
 
 
KAUZALNA INDUKCIJA U KONTEKSTU MAKROPARADIGME RAZVOJNE PSIHOPATOLOGIJE I TEŠKOĆA U RAZVOJU: IDENTIFIKACIJA PRENATALNIH ČIMBENIKA NEPOVOLJNIH RAZVOJNIH ISHODA I RAZVOJNI PROFILI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI (01.06.2016. – 31.12.2019.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tena Velki
 
 
 
IMPLEMENTACIJA INKLUZIJE U SREDNJE ŠKOLE (01.06.2016.–31.12.2018.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tena Velki
 
 
 
TEMELJI KULTURNE BAŠTINE – BUROVIĆEV ZBORNIK IZ 1696. GODINE KAO PRIMJER HRVATSKO-CRNOGORSKIH KULTURNIH, POVIJESNIH I JEZIČNIH VEZA (01.04.2016.–01.04.2017.). FOOZOS je nositelj.
Voditelj projekta je prof. dr. sc. Damir Matanović
 
 
PROMJENA PARADIGME POUČAVANJA U RANOM DJETINJSTVU: KONSTRUKTIVIZAM I RAZVOJNI PRISTUP VS. BIHEVIORISTIČKE STRATEGIJE (01.03.2016.–31.12.2018.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tena Velki
 
 
KULTURNA BAŠTINA U PRIMARNOM OBRAZOVANJU SLOVENIJE I HRVATSKE (01.01.2016. – 31.12.2017.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Edita Borić
 
 
AKCELERACIJA U OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU KAO EMPIRIJSKI UTEMELJENI A ZANEMARENI OBLICI ZADOVOLJAVANJA AUTENTIČNIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH POTREBA DAROVITE DJECE REPUBLIKE HRVATSKE (13.07.2015. – 08.03.2016.). FOOZOS je nositelj.
Voditelj projekta je doc. dr. sc. Željko Rački
 
 
NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA – ZAŠTIĆENI GOVORI U SLAVONIJI (01.03.2015. – 01.03.2016.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar
 
 
KONSTRUKCIJA INTERAKCIJSKOG MODELA ADHD-A: IDENTIFIKACIJA ČIMBENIKA PRILAGODBE NA ŠKOLSKO OKRUŽENJE UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKE DOBI SUSPEKTNIH NA ADHD (01.02.2015. – 31.12.2016.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Tena Velki
 
 
VRŠNJAČKO ZLOSTAVLJANJE U ZATVORSKOM OKRUŽENJU: UTJECAJ OSOBNIH I OKOLINSKIH ČIMBENIKA (03.01.2015.–03.02.2016.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Ivana Sekol
 
 
SLUŠANJE GLAZBE KAO PODRUČJE U KURIKULUMU NASTAVE GLAZBENE KULTURE (01.01.2015.–01.01.2016.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Vesna Svalina
 
 
DIGITALIZACIJA STAROPERKOVAČKOGA GOVORA (01.08.2014.–01.08.2015.). FOOZOS je nositelj.
Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar
 
 
UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE ROMA U ODGOJU I OBRAZOVANJU U BARANJI (21.08.2013.–20.02.2015.).  FOOZOS je koordinator aktivnosti.
Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević