Ured za osiguravanje kvalitete je ustrojbena jedinica Fakulteta, koja djeluje usklađeno s Centrom za unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ured se ustrojava za osiguravanje, unapređivanje i praćenje kvalitete visokog obrazovanja. Zadaće Ureda za kvalitetu su:

  • davanje inicijative i provođenje razvojnih programa, definiranje standarda i kriterija Centra za kvalitetu sa svrhom kontinuiranog osiguravanja i unapređivanja kvalitete,
  • sudjelovanje u postupcima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja te razvijanje metoda za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja,
  • prikupljanje podataka za analize koje provodi Centar za kvalitetu,
  • poticanje stručnog usavršavanja nastavnika, suradnika i administrativnog osoblja u području kvalitete u suradnji s Centrom za kvalitetu,
  • sustavno provođenje i praćenje indikatore kvalitete,
  • sudjelovanje u raspravama o kvaliteti, širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti.