Tajništvo Fakulteta obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Fakulteta i fakultetskih tijela te pravne, kadrovske i organizacijske poslove koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojbenih jedinica u sastavu Tajništva, poslovi vezani za upravljanje ljudskim resursima, poslovi vezani za financijsko poslovanje, računovodstveni i knjigovodstveni, poslovi vezani za nastavnu djelatnost i studijske programe, poslovi vezani za osiguranje kvalitete, poslovi vezani za izdavačku djelatnost Fakulteta, poslovi vezani za znanstvenu djelatnost Fakulteta, međunarodnu suradnju, cjeloživotno učenje, poslove informatičke strukture funkcija.