Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Rahaela Varga

Ime i prezime

dr. sc. Rahaela Varga

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za pedagogiju

e-mail

rvarga@foozos.hr

Broj ureda

63

Istraživački interesi

odgoj i obrazovanje, kompetencije učitelja, učenika i ravnatelja, cjeloživotno učenje, nastava

 


Doktorirala pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena kao izvanredna profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi nastavu pedagoških i didaktičkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Suradnica je na projektima: Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (2019 – 2022); Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (2015 – 2016); Potreba promjene položaja učenika u nastavi i izvan nje (2009 – 2014).

Redovito sudjeluje na znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu, suautorica je dvaju sveučilišnih udžbenika i preko trideset znanstvenih i stručnih članaka. Od strani jezika govori engleski i njemački.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Rahaela Varga

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Maja Brust Nemet, prodekanica za znanost

Ime i prezime

dr. sc. Maja Brust Nemet

Zvanje

izvanredna profesorica

Prodekanica za znanost

e-mail

mbrust@foozos.hr

Broj ureda

Ured prodekana i ured broj 58

Istraživački interesi

Pedagogija, profesionalni razvoj učitelja, kompetencije učitelja, upravljanje razredom, kultura škole, projekti u odgojno-obrazovnim ustanovama, metodologija pedagoških istraživanja

 

Maja Brust Nemet rođena je 1984. godine u Osijeku. Diplomirala je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesorice pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti. 2015. godine stekla je zvanje doktorice pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši temu pod nazivom Socijalno-pedagoške kompetencije učitelja u sukonstrukciji kurikuluma kulture suvremene škole. Od rujna 2007. godine radila je kao stručni suradnik pedagog u OŠ Josipovac. Od studenoga 2008. godine radila je kao asistentica, od srpnja 2015. kao viša asistentica, a od listopada 2017. godine do danas radi kao docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje. Vanjska je suradnica od 2014. godine na Odjelima za biologiju, kemiju, fiziku i matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Aktivno je sudjelovala s radovima na više od 20 znanstvenih i stručnih međunarodnih konferencija, objavila je više od 20 znanstvenih radova, suautorica je i suurednica nekoliko znanstvenih monografija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Maja Brust Nemet


 

 

izv. prof. dr. sc. Snježana Dubovicki
doc. dr. sc. Antonija Huljev
doc. dr. sc. Dražen Rastovski
doc. dr. sc. Ksenija Romstein, prodekanica za razvojno-stručni rad
dr. sc. Ružica Tokić Zec, viša asistentica
Jurica Lovrinčević, viši predavač

Općenito o katedri:

Katedra za pedagogiju djeluje u okviru Odsjeka za pedagogiju, povijest i filozofiju s ciljem unaprjeđenja kvalitete odgoja i obrazovanja na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, stoga su aktivnosti članova Katedre usmjerene na cjeloživotno učenje pedagoških profesionalaca - posebice učitelja, nastavnika i odgojitelja te ostalih zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti. U tu svrhu ostvaruju suradnju s mnogim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

U okviru Katedre osmišljen je program cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka nenastavničkih profila u osnovnom i srednjem obrazovanju (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul A) te visokoškolskih nastavnika (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul B). Od 2018. djeluje Centar za karijerni razvoj studenata Fakulteta za odgoj i obrazovanje, a od 2022. Centar za rehabilitaciju.

Članovi Katedre se redovito usavršavaju aktivno sudjelujući na prestižnim domaćim i inozemnim konferencijama (Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Srbija), studijskim putovanjima (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i ljetnim školama (Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska).


 

Sudjelovanja na recentnim projektima:

2020.- u tijeku: projekt Hrvatske zaklade za znanost: „Modeli  odgovora  na  odgojno-obrazovne  potrebe  djece  izložene  riziku  socijalne isključenosti  u  ustanovama  ranog  i  predškolskog odgoja odgoja  i  obrazovanja  (MORENEC)“  IP-2019-04-2011; nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2020. – 2021. projekt Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi, naručitelj Ured UNICEF-a za Hrvatsku, nositelj Učiteljski fakultet u Zagrebu, FOOZOS je partner na projektu.

2019. - 2022. projekt Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (UP.03.1.1.03.0056) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Filozofskim fakultetima u Osijeku, Splitu Rijeci i Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu te MORH-om.

2018. – 2021. – projekt Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct, nositelj projekta Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku, a FOOZOS je partner na projektu. Projekt je financiran sredstvima Europske komisije (UP.03.1.1.02.0028).

2018. - 2020. projekt Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku).

2018. -2019. projekt DOBRO: Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji, FOOZOS je partner, financijer je Europska komisija (UP.04.2.1.02.0078).

2017. - 2018. znanstveno istraživački projekt I tata je važan Dječje osječke kreativne kućice DOKKICA na kojoj je FOOZOS partner, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (519-05-2-3-1/3-18-3).

2016. - 2018. projekt Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place, nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, FOOZOS partner na projektu, financijer je Europska komisija (2015-HR-IA-0013).

2016. - 2018. projekt 116 000 Hotline for Missing Children Croatia nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, FOOZOS partner na projektu, financijer je Europska komisija (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830).

2015. - 2016. projekt Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (HR.3.1.15-0040) sufinancira Europski socijalni fond, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2015. - 2016. sveučilišni znanstveno-istraživački projekt „Promjena paradigme poučavanja u ranom djetinjstvu: konstruktivizam i razvojni pristup vs. biheviorističke strategije“ INGI-2015-29; nositelj FOOZOS.

2013.– 2015. znanstveno-istraživački projekt Unaprjeđenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji, FOOZOS je nositelj projekta, a financiran je iz sredstava Europske komisije (IPA4.1.2.2.02.01.c31).

2009.- 2014. projekt Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

2007. - 2014. projekt Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave (245-1221170-1041) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Organizacija međunarodnih i domaćih konferencija:
 

Obrazovanje za interkulturalizam (2009, 2010, 2015, 2020)

Didaktički izazovi (2012, 2016, 2019, 2022)

 

Uređivanje časopisa:

Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja