Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku proveo je lingvistička istraživanja slavonskoga dijalekta na dvama punktovima Republike Srbije, u Bačkom Bregu i Sonti.
Istraživanja je provela dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar u okviru projekta Očuvanje jezičnoga i kulturološkoga identiteta Šokaca na tromeđi Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, projekt financira Zaklada Adris i provodi se od 1. 1. 2022. do 30. 5. 2023.
 
U Bačkom Bregu prikupljena je potrebna jezična građa, ali je dogovorena i daljnja suradnja s predsjednikom HKPD-a Silvije Strahimir Kranjčević Miloradom Stojnićem.
 
U okviru terenskih lingvističkih snimanja i dokumentiranja jezične građe dogovorena je i suradnja s Hrvatima (Šokcima) iz Sonte. U realizaciji suradnje između Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i njihove zajednice kroz realizaciju stručnih predavanja i edukacija u koja će biti uključeni i studenti i nastavnici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka kako bi se ojačala suradnja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, posebice s Hrvatima u Vojvodini, Republika Srbija.
 
Posebnu zahvalu upućujemo gospođi Mariji Šeremešić, umirovljenoj učiteljici koja se stavila na raspolaganje koordinirajući i organizirajući izvorne govornike sa svrhom dokumentiranja jezične građe.

 

 
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobrilo je Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera financiranje dvaju programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara za 2022. godinu:
 
1. Siče, Novi prinosi proučavanju sičanskoga govora
 
2. Stari Perkovci, Staroperkovački govor – istraživanja
 
Voditeljica obaju programa je prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar te će se oba programa provoditi u okviru Centra za istraživanje nematerijalne kulturne baštine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Koržinek Obuljen prijedlog financiranja programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara razmotrila je, verificirala i odobrila. Na ovogodišnji je natječaj bilo prijavljeno 157 programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara.
 

Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bio je suorganizator izložbe pod nazivom Hrvatska književnost i kulturna baština od srednjeg vijeka do modernog doba u Nacionalnoj knjižnici Koreje u Seulu. Izložba je otvorena u ponedjeljak 28. lipnja 2021. Bit će otvorena za posjetitelje do 25. srpnja 2021. Na izložbi su predstavljeni izlošci nematerijalnih kulturnih dobara: uporabni predmeti iz svakodnevnoga života sela koja pripadaju brodskom Posavlju kao središnjem mjestu očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara Slavonije, Baranje i Srijema. Izložbu je potaknulo i realiziralo Veleposlanstvo Hrvatske u Južnoj Koreji te su Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti iskazali veliko poštovanje pozvavši ih na uključivanje u realizaciju ove iznimno važne izložbe kojom se promovira hrvatska kultura, tradicija i običaji. Na samom otvorenju, u ponedjeljak 28. lipnja, prisustvovali su gotovo svi uglednici iz Južne Koreje te time iskazali duboko poštovanje prema Republici Hrvatskoj i njezinom nasljeđu i baštini. Autori izložbe su izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za nastavu te student Igor Ilić uz apsolutnu podršku dekana prof. dr. sc. Damira Matanovića. Zahvaljujući postignutoj izvrsnoj suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Republike Hrvatske i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Južnoj Koreje očekuje se potpisivanje sporazuma o suradnju između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Hankuk u Seulu.

Izvrsne i kreativne studentice 2. godine diplomskoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja: Terezija Šiškić, Ivana Vitković, Irena Đurić, Dorotea Nikoloso i Ivana Marić pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Emine Berbić Kolar, a u okviru kolegija Hrvatska jezična kulturna baština, snimile su video uradak kojim se promiče nematerijalna kulturna baština mjesta Gundinci u Brodsko-posavskoj županiji. Bravo za naše studentice!

U okviru izbornoga kolegija Jezik i identitet u odgoju i obrazovanju sveučilišnoga poslijediplomskoga doktorskog studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja, a u okviru projekta Lingvistička istraživanja hrvatskih narodnih govora u Vojvodini s naglaskom na mjesta u kojima se govori slavonskim dijalektom, održan je Okrugli stol pod nazivom Jezik i identitet. Svoja promišljanja o odnosu jezika i identiteta izložili su predstavnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Republici Srbiji Tomislav Žigmanov, predsjednik Zavoda i predstavnik Hrvata u Vojvodini te Katarina Čeliković, profesorica i stručna suradnica za projekte i kulturu. Kolega Žigmanov i kolegica Čeliković govorili su o hrvatskome jezičnom identitetu u Vojvodini kroz povijesni pregled te posebno ukazali na probleme koji su aktualizirani glede mogućnosti uvođenja bunjevačkoga jezika kao jednoga od triju službenih jezika u Subotici. O jezičnome identitetu u kontekstu bosanskohercegovačkih prilika govorile su kolegice sa Sveučilišta u Tuzli izv. prof. dr. sc. Nihada Delibegović Džanić i prof. dr. sc. Amira Turbić Hadžagić. Kolegica Delibegović Džanić govorila je o modifikacijama idioma, a kolegica Turbić Hadžagić o suvremenim jezičnim identitetima.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine