Voditeljica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić

Ime i prezime

dr. sc. Valentina Majdenić

Zvanje

Izvanredna profesorica
Voditeljica Odsjeka za kroatistiku

e-mail

vmajdenic@foozos.hr

Broj ureda

47

Istraživački interesi

metodika književnosti

metodika medijske kulture

regionalna i zavičajna književnost

 

Akademske godine 2005./2006. upisala poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet. Doktorski rad pod naslovom Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obranila 27. siječnja 2012. godine pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Ana Pintarić (članica povjerenstva, predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Dubravka Smajić (članica povjerenstva) i izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija (članica povjerenstva, mentorica).16. ožujka 2012. godine izabrana u suradničko zvanje više asistentice i na radno mjesto više asistentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika.19. prosinca 2013. godine stekla zvanje docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika.Znanstveno je zanimanje usmjereno prema metodici književnosti i metodici medijske kulture te zavičajne i regionalne književnosti. Suautorica je udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob od 2 do 4. razreda.Članica je projekta Članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities. Kratica projekta: P-EE Projekt traje od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj projekta za Hrvatsku: Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Partner na projektu za Hrvatsku: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Kod projekta: 7E470F9E5337D292

Podatci o projektu dostupni su na:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Valentina Majdenić

 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za nastavu

Ime i prezime

dr. sc. Emina Berbić Kolar

Zvanje

Redovita profesorica
Prodekanica za nastavu

e-mail

eberbic@foozos.hr, ebkolar@gmail.com

Broj ureda

prodekanski ured

Istraživački interesi

hrvatski jezik, dijalektologija, komunikologija, sociolingvistika

 

Redovita profesorica Emina Berbić Kolar rođena ja 24. listopada 1976.  U Slavonskome je Brodu završila osnovnu i srednju školu (prirodoslovno-matematičku gimnaziju)  nakon čega se upisala na Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (danas Filozofski fakultet) na studij Hrvatskoga jezika i književnosti koji je završila 2000. i stekla profesorsko zvanje.

Akademske je godine 2000./2001. upisala poslijediplomski studij, ondašnjega Pedagoškoga, a današnjega Filozofskoga fakulteta u Osijeku, pod nazivom Hrvatski jezik i književnost ukontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer jezikoslovlje.Izvandoktorski je studij upisala u siječnju 2007. Doktorirala je 8. rujna 2009. s temom Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja.

Na matičnom fakultetu izvodi predavanja na kolegijima Hrvatski jezik, Jezična kultura, Slavonski dijalekt, Zavičajni idiom, Pisana i usmena komunikacija, Leksikologija i tvorba riječi, Hrvatski jezik i komunikacija, Javni govor, Jezična kulturna baština, Funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika, Jezično-komunikacijske vještine.

Napisala je četrdesetak stručnih i znanstvenih radova te je suautorica triju knjiga: Sičanske riči, Leksikon slavonske narodne medicine, Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Turska, Poljska, Velika Britanija, Finska, Njemačka, Austrija, Norveška, Mađarska).

Članica je uredništva u dvama međunarodnim časopisima: Evkonyv (Srbija), OralHistory (Turska) te u dvama domaćim časopisima Život i škola i Pannoniana.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Emina Berbić Kolar

 

 

izv. prof. dr. sc. Lidija Bakota
izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić
doc.dr. sc. Nina Mance
doc. dr. sc. Ivana Trtanj
doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec
Mirta Bijuković Maršić, viša predavačica
Krešimir Čosić, asistent