Voditelj Odsjeka:

doc. dr. sc. Željko Rački

Ime i prezime

dr. sc. Željko Rački

Zvanje

Docent

Voditelj Odsjeka za društvene znanosti

e-mail

zracki@foozos.hr

Broj ureda

51

Istraživački interesi

Psihologija obrazovanja, Psihologija darovitosti, Psihologija kreativnosti

 

Doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, od Hrvatske psihološke komore je licencirani psiholog sa šesnaest godina iskustva rada u osnovnoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Izlagao je na 60 znanstvenih i stručnih skupova te je objavio više znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Djelovao je kao voditelj Sekcije za školsku psihologiju Društva psihologa Osijek, stručni je suradnik Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće i redoviti suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) u obrazovanju odgojitelja, učitelja i psihologa. Dobitnik je žirirane međunarodne nagrade pod naslovom 2016 ATEE Award za znanstveni rad o promicanju obrazovanja učitelja. Koordinator je projekta Centar izvrsnosti Osijek o obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Grada Osijeka u 2017./18. te 2018./2019. godini. Organizator je niza volonterskih humanitarnih aktivnosti u zajednici s više od tisuću sati rada. Član je Hrvatske psihološke komore, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatskoga planinarskog društva “Bršljan-Jankovac” i European Council for High Ability (ECHA) za koji djeluje kao nacionalni dopisnik.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Željko Rački

 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Edita Borić

Ime i prezime

dr. sc. Edita Borić

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom zvanju

e-mail

eboric@foozos.hr, editaboric@yahoo.com

Broj ureda

45

Istraživački interesi

metodika prirode i društva i biologije, istraživačka nastava, cjeloživotno učenje, kulturna baština, nastava usmjerena učinka, IKT

O profesoru (na pola stranice)

Magistrirala na PMF-u u Zagrebu mikrobiologiju. Doktorirala na Biotehničkom fakultetu Univerze v Ljubljani iz područja biologija - metodika biologije. Redoviti profesor na Fakultetu za odgoj i obrazovanje u Osijeku iz Društvenih znanosti, pedagogija, posebne pedagogije. Predaje kolegije Metodika prirode i društva, Istraživačka nastava prirode i društva, Istraživanje u prirodi, Metodika visokoškolske nastave, Refleksivna praksa. Pohađala edukacije:  rad sa studentima s invaliditetom, vanjski auditori sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima, terapija igrom, dječji emocionalni razvoj i podrška, rad s djecom s posebnim potrebama i komunikacija s roditeljima.

Držala predavanja 2017. kao  gostujući profesor u okviru projekta „Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor”, kojeg sufinancira EU i  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodila projekteUsmjerenost nastave prirode i društva na razine postignuća učenika i Poticanje ekološkoga obrazovanja mladih u Istočnoj Slavoniji. Voditeljica bilateralnog projekta Kulturna baština u primarnom obrazovanju Slovenije i Hrvatske" BI-HR/16-17-014.

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Edita Borić

izv. prof. dr. sc. Tena Velki
doc. dr. sc. Tijana Borovac
doc. dr. sc. Lara Cakić
doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić
doc. dr. sc. Alma Škugor
dr. sc. Daria Župan Tadijanov, predavačica

O Odsjeku

Odsjek za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je ustrojbena jedinica koju zajedno čine znanstvenici i edukatori iznimnih znanstvenih postignuća i snažne dijeljene odgojne i obrazovne uključenosti u zajednicu. Glavno je obilježje svih članova odsjeka fokusirano usmjerenje prema nastavnoj i znanstvenoj izvrsnosti, što je iz godine u godinu vidljivo u izvrsnim ocjenama od strane studenata, ali i kontinuiranim angažmanima svih članova Odsjeka na stručnim i znanstvenim fakultetskim, sveučilišnim, državnim i međunarodnim projektima. Članovi su odsjeka redovito organizatori i nositelji, ali i članovi povjerenstava državnih stručnih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Međunarodna obrazovna i znanstvena iskustva, stručne specijalizacije koje članovi Odsjeka posjeduju i razvijaju kao osobni izbor, kao i nastavnička i znanstvena uspješnost, čine Odsjek za društvene znanosti produktivnom cjelinom znanstvenika i edukatora različitih područja društvenih interesa i snažno razvijajućih ekspertiza na korist zajednice.

VIJESTI IZ RADA ODSJEKA

Dana 18. listopada 2021. godine nastavnici Odsjeka za društvene znanosti i Katedre za likovnu, lutkarsku i dramsku umjetnost Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku posjetili su Pulu i tom prilikom susreli su se s nastavnicima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli.

S dekanicom Fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivom Blažević, prodekanicom doc. dr. sc.  Lorenom Lazarić, doc. dr. sc. Danijelom Blanuša Trošelj te doc.art.dr.art. Brezom Žižović nastavnici FOOZOS-a, izv. prof. dr. art. Goran Kujundžić, doc. dr. sc. Tijana Borovac, doc. dr. sc. Alma Škugor, doc. dr. art. Marko Šošić te doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić, poslijedoktorandica, razgovarali su o aktualnim pitanjima visokoškolskog obrazovanja budućih odgojitelja.
Učiteljski fakultet u Zagrebu, kao nositelj projekta  "Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a", organizirao je 26. svibnja 2020. godine, online predavanja na temu "Primjer dobre prakse - inoviranje studijskog programa za rani i predškolski odgoj i obrazovanje".  Pozvano predavanje održala je i članica Odsjeka za društvene znanosti doc.dr.sc. Tijana Borovac s temom Organizacija metodičkih vježbi na studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti u Osijeku
.U Županji je dana 2. ožujka 2020. godine održan stručni skup za učitelje, odgojitelje i stručne suradnike u organizaciji Udruge odgajatelja "Loris" iz Slavonskog Broda te OŠ Mate Lovrak i DV Maslačak iz Županje. Na stručnom skupu dr. sc.  Ida Somolanji Tokić, poslijedoktorandica i članica Odsjeka za društvene znanosti, održala je pozvano predavanje s temom Kultura ustanove ili zašto radimo kako radimo.


U sklopu 13. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, u utorak 18. veljače 2020. u 13:00 sati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (svečana dvorana) održalo se predstavljanje  priručnika za trenere "Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi", skupine autora Borisa Balenta, Ane Kobilšek i Hrvoja Šašeka. Autori knjige, uz pomoć četrnaest psihologa-suradnika iz svih područja psihologije, od kojih su neki najeminentniji sportski psiholozi na svijetu - primjerice Juri HaninMatej TušakCengiz Karagözolu - uspjeli su vrlo opširnu i složenu građu sportske psihologije sažeti u logično poredana i razumljiva poglavlja, zbog čega ovaj priručnik predstavlja jedinstvenu znanstvenu i popularnu sintezu na svojem području. Osim autora, na predstavljanju knjige govorio je i izvršni urednik dr. Miroslav Hrženjak (Sportski savez grada Zagreba). Događaj je bio otvoren za građanstvo, a publika je imala priliku i postaviti koje pitanje autorima. Zahvaljujemo kolegama Borisu Balentu, Ani Kobilšek, Hrvoju Šašeku i dr. Miroslavu Hrženjaku što su nam bili gosti. 


U dogovoru s Dječjim vrtićem Maslačak u Belišću, studenti 2. godine Izvanrednog studija RPOO u Osijeku u sklopu vježbi kolegija Integrirani predškolski kurikul 1 tijekom zimskog semestra izradili su niz različitih materijala za područni objekt u Gatu. Studentica 3. godine izvanrednog studija RPOO u Osijeku Tanja Dumenčić i dr. sc. Ida Somolanji Tokić, članica Odsjeka za društvene znanosti, materijal su 15. siječnja 2020. godine uklopile u postojeći prostor vrtića. Ovakve aktivnosti pomažu studentima u promišljanju o pedagoškom potencijalu materijala koji nude djeci. Kako bi studenti bolje razumjeli interakcije djeteta i prostorno-materijalnog okruženja, potrebno je detaljno praćenje aktivnosti djece što će biti i omogućeno održavanjem stručne prakse tijekom veljače i ožujka 2020. godine u navedenom vrtiću.U organizaciji Odsjeka za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti održala su se 9. i 10. siječnja 2020. dva pozvana predavanja u okviru aktualnih tema prava djece u Republici Hrvatskoj, i prava učitelja/ica na zaštitu i zdravlje. S obzirom da su sva djeca u Republici Hrvatskoj školski obveznici do dobi od 15 godina, presudno je da su naraštaji studenata primarnoga obrazovanja detaljno obaviješteni o stanju prava djece i aktivnostima usmjerenim ka podizanju zaštite prava djece koju će poučavati. U skladu s tim, savjetnica iz Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, dipl. socijalna pedagoginja Sanja Vladović, održala je 9. siječnja 2020. godine u učionici br. 33 u nastavnoj zgradi u Osijeku od 9:30 do 10:30 sati te 10. siječnja od 11:30 do 12:30 sati u Slavonskom Brodu, studentima 3. godine Učiteljskoga studija jednosatno predavanje naslovljeno Stanje prava djece u Republici Hrvatskoj. Osim studenata 3. godine Učiteljskoga studija, pozvani su svi zainteresirani studenti Fakulteta nazočiti ovom predavanju. 


  Dana 9. siječnja 2020. godine od 10:30 do 11:30 sati u nastavnoj zgradi u Osijeku, u učionici broj 33, Klub žena liječenih na dojci Mammae Osijek, sa predstavnicom Katicom Andraši, održao je studentima 3. godine Učiteljskoga studija jednosatno predavanje na temu zaštite zdravlja i prevencije bolesti dojki, uz praktičnu aktivnost uvježbavanja samopregleda na silikonskoj bisti s patološkim promjenama, pod naslovom: Radionica preventivnog pregleda dojki. Osim studenata 3. godine Učiteljskoga studija, pozvani su svi zainteresirani studenti Fakulteta nazočiti ovom predavanju.
U sklopu kolegija Integrirani predškolski kurikul 1,2 i 3,  za studente RPOO-a dana 5. prosinca 2019. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku održano je pozvano predavanje prof. dr. sc. Edite Slunjski s Filozofskog Fakulteta u Zagrebu i Marine Lančić, odgajateljice DV Ivančice iz Ivanca. Nakon predavanja pod nazivnom Shvaćanje djeteta i razvoj kurikuluma te Kako razvijati projekt kao oblik integriranog kurikuluma studenti su imali priliku postavljati različita pitanja i raspravljati s predavačicama. Predavanju su se odazvali i nastavnici Fakulteta, odgajatelji različitih vrtića te predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

   Povodom obilježavanja 30. obljetnice donošenja Konvencije o pravima djeteta, OMEP Hrvatska organizirao je stručni skup Pravo djeteta na kontinuitet u odgoju i obrazovanju na kojemu je dr. sc. Ida Somolanji Tokić, članica Odsjeka za društvene znanosti, održala pozvano predavanje. Skup se održao 14. studenoga 2019. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Državne pravobraniteljice za djecu i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Povodom obljetnice i stručnog skupa, za emisiju Umijeće odrastanja dr. sc. Ida Somolanji Tokić dala je intervju u kojemu je slušateljima ukratko pojasnila problematiku prijelaza.