Prijave na novi ciklus programa Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) - modul A, Osijek

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u akademskoj 2019./2020. godini, organizira 
Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Osijeku.
 
Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.
 
Program  izobrazbe mogu upisati:

a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski nenastavnički studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova
 
Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 7.500,00 kn.
 
Rok za prijavu na program je 7. siječnja 2019.
 
Pristupnici koji žele upisati program Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe  mogu podnijeti pisanu prijavu osobno u Ured za studente, e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek. 
Nastava se organizira u dva semestra, a izvodi se u Osijeku - subotom od 8,30 sati prema rasporedu.
 
Planirani početak predavanja je 11. siječnja 2020. Obavijest o upisu i raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno. 

Za upis je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:
• original (na uvid) i presliku diplome o završenom fakultetu (nije potrebna ovjera javnobilježnička)
• presliku rodnoga lista ili domovnice 
• 2 fotografije (3 x 4 cm)
• potvrdu o uplati školarine (7.500,00 kn u cijelosti na žiro račun Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, IBAN:HR1825000091102044575, model: HR67, poziv na broj odobrenja polaznikov OIB)
 
Plaćanje je moguće izvršiti i na Fakultetu (pri upisu i u Uredu za studente - Osijek) Maestro VISA i MasterCard karticama za korisnike Addiko Bank d.d., Maestro i VISA debitnim karticama za korisnike Privredne banke Zagreb d.d., te American Express karticama od 1 – 6 rata. 
 
Kontakt:
Ured za studente; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; 031/321-712 i 031/321-713
Prijamni ured dekana; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 031/321-700
 
Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.