1. DODATNI NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA 1 ODLAZNE MOBILNOSTI NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

U okviru ERASMUS+ Programa - Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 15. ožujka 2021. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i/ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nenastavno osoblje je stručno usavršavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu. Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći ugovor o djelu ili drugi oblik ugovora o poslovnoj suradnji. Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti u okviru predmetnog natječaja je od 15. svibnja 2021. do 31. svibnja 2023. Rok za prijavu na natječaj je 15. travnja 2021. Natječaj, upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci dostupni su na web stranici: http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2020-2022/