Svečani prijem studenata 1. godine dislocirani studij Slatina

 

Svečani prijem prve generacije studenata izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na dislociranom studiju u Slatini upriličit će se 14. listopada 2021. u 16 sati u EPIcentar Sequoia Slatina (Šetalište Julija Bürgera 10, Slatina).