Projekt „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku sudjelovao je zajedno s 4 hrvatska visoka učilišta Pula, Rijeka, Split i Zagreb u projektu „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“, koji se provodio od veljače 2020. godine do prosinca 2021. temeljem sporazuma o suradnji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Projekt je razvijen u sklopu Nacionalnog programa Ureda UNICEF-a za Hrvatsku (2017.-2021.) kao doprinos jačanju nacionalnih kapaciteta za afirmaciju i razvoj visokokvalitetnih, nediskiminatornih i pristupačnih usluga djeci rane i predškolske dobi u kontekstu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO).

Osnovni ciljevi projekta su:
 
▪ unaprjeđivanje kapaciteta sveučilišnih nastavnika za inkluzivno inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi (u konceptualnom i praktičnom smislu) i
▪ osiguravanje inkluzivnog okruženja i nastavnih materijala za implementaciju inkluzivnog inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi.
 
Iz ovog projekta proizašlo je nekoliko publikacija, edukacija sveučilišnih nastavnika i kabineti za inkluzivnu i inovativnu pedagogiju na svih pet visokih učilišta u RH.
 
Publikacije proizašle iz ovog projekta možete  slobodno preuzeti na slijedećim poveznicama :
 
Analiza inkluzivnosti studijskih programa za inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi
 
Svrha je ove analize osigurati uvid u jake i slabe strane studijskih programa koje pohađaju gotovo svi budući hrvatski odgojitelji djece rane i predškolske dobi. Ti studijski programi provode se na šest hrvatskih visokih učilišta – u Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Analiza studijskih programa poticaj je nastavnicima da doprinose prepoznavanju inkluzivnosti kao prednosti nastavnoga procesa, kontinuirano promišljajući i kreirajući nove ideje i pristupe studentima i studenticama tako da afirmiraju načela ravnopravnosti i jednakih obrazovnih mogućnosti.
 
 
 
Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika
 
Svrha je priručnika doprinos razvoju kompetencija sveučilišnih nastavnika za implementaciju inkluzivnih strategija, metoda, tehnika i sadržaja inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi u kontekstu europskog visokoškolskog prostora koje snažno zagovara inkluzivnost visokog obrazovanja kao ključnog činitelja osnaživanja svakog pojedinca i društva u cijelosti. Inkluzivna dimenzija visokoškolskog obrazovanja nije fokusirana na određene ciljne skupine ili dimenzije raznolikosti, već podrazumijeva pristupačno i relevantno obrazovanje svih studenata, neovisno o njihovim specifičnostima koje proizlaze iz različitosti.
 
 
Inkluzivno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi: priručnik za sveučilišne nastavnike
 
Priručnikom se nastoji odgovoriti na pitanje kako sveučilišni nastavnici u visokoškolskom kontekstu mogu pridonositi razvoju kompetencija studenata za inkluzivno obrazovanje, promovirajući različitosti, ravnopravnost i pravednost u svim komponentama sveučilišne nastave. Priručnik obrazlaže i nudi primjere dobre prakse sveučilišnih nastavnika koji su provjereni u neposrednom radu sa studentima.