NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama u akademskoj godini 2022./2023. Istaknuto

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ VOĐENJE I UPRAVLJANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
u akademskoj godini 2022./2023.
 
Poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama izvodi se u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti. Završetkom studija stječe se 90 ECTS-a i akademski stupanj sveučilišni specijalist/specijalistica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom. Studij traje tri semestra.
 
Broj upisnih mjesta: 30
 
Školarina po semestru iznosi 7.500,00 kn, a sveukupno, za sva tri semestra iznosi 22.500,00 kuna.
 
Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
    Prijavni obrazac
    Životopis
    Dokaz o državljanstvu
    Ovjerena preslika diplome o završenom studiju
    Za pristupnike sa završenim studijem nenastavničkih profila: potvrda/diploma o završenom    
    programu pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe
    Prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom
    Motivacijsko pismo
    Izjava pristupnika i potvrda ustanove o preuzimanju i izvršavanju obveze plaćanja školarine
 
Prijave se predaju osobno ili šalju poštom od 6. srpnja 2022. do 1. listopada 2022. na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom „za prijavu na poslijediplomski specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama“.
 
Studij  traje 3 semestra od kojih su prva dva vezana uz prisustvovanje polaznika nastavi, a treći semestar odnosi se na konzultativno-mentorski rad s odabranim mentorom prema željama polaznika te izrada specijalističkoga rada. Polaznik je obvezan položiti 6 obveznih kolegija (36 ECTS) i 6 izbornih kolegija (prema  osobnome  odabiru)  (24  ECTS-a) te izraditi i obraniti poslijediplomski specijalistički rad (30 ECTS-a), što čini obrazovni standard za stjecanje sveučilišne specijalističke kvalifikacije od 90 ECTS bodova.
 
Detaljnije informacije mogu se dobiti elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  te u Uredu za poslijediplomske studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek te na mrežnoj stranici www.foozos.hr i https://www.foozos.hr/poslijediplomski-studiji/specijalisticki-studiji/vodenje-i-upravljanje-odgojno-obrazovnim-ustanovama
 
Napomena: Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li navedeni  u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
 
Prilozi: