Prijave za motivacijski razgovor - Preddiplomski sveučilišni studij Edukacijska rehabilitacija

Prijava je valjana isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i do 9. rujna 2022. dostavio dokaz uz popunjene obrasce.

Upute za prijavu na motivacijski razgovor EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

Obrazac za prijavu na motivacijski razgovor Edukacijska rehabilitacija