Javna obrana teme doktorskog rada

Detalje obrane teme doktorskog rada mr. sc. Elle Rakovac Bekeš koja će se održati 28. rujna 2022. godine može pogledati putem sljedeće poveznice Javna obrana teme doktorskog rada mr. sc. Ella Rakovac Bekeš