Prijem studenata redovitih studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

 
Prijem studenata redovitih studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti održat će se 3. listopada 2022. ovim redom:
 
Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij u 9 sati
Preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u 10 sati
Preddiplomski studij Edukacijska rehabilitacija u 11 sati
 
Svečana dvorana 31, nastavna zgrada Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadijana 10, Osijek