Život i škola

 

Život i škola je časopis s međunarodnim uredništvom koji objavljuje znanstvene i stručne radove te prikaze knjiga s ciljem unaprjeđenja teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Bavi se poučavanjem, učenjem i nizom drugih važnih tema iz područja društvenih znanosti, a prihvaća radove temeljene na raznovrsnim teorijskim analizama te empirijskim istraživanjima, kako kvantitativnim tako i kvalitativnim.

Časopis Život i škola jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa na području odgoja i obrazovanja te pedagogijske teorije i prakse. Započeo je izlaziti 1952. godine. U početku je imao regionalnu orijentaciju koju je s vremenom nadmašio postavši jedan od vodećih časopisa iz područja društvenih znanosti u Republici Hrvatskoj. Danas Život i škola ima međunarodno uredništvo, a radovi se referiraju u značajnim bazama podataka. Pozivamo sve zainteresirane autore koji se bave predškolskim odgojem, školskom i visokoškolskom izobrazbom da nam pošalju svoje radove na hrvatskom i engleskom ili samo engleskim jezikom.

Život i škola je međunarodni znanstveno-stručni časopis namijenjen znanstvenicima iz polja pedagogije te bliskih znanosti i disciplina. Jedan od glavnih ciljeva časopisa je problematiziranje i istraživanje teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Časopis pokriva polje pedagogije te bliskih znanosti i disciplina (psihologija, sociologija, kineziologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, socijalne djelatnosti, interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti).

ISSN 0044-4855 (Tisak)

ISSN 1849-0972 (Online)

Web: Život i škola