RED FAITH (engl. Restoring Ecological Diversityof Forests with Airborne Imaging Technologies)

Riječ je o projektu koji se bavi problematikom obnove biološke raznolikosti šuma uporabom tehnologija snimaka iz zraka. Ukupna je vrijednost projekta 485.401,94 eura, od čega 412.591,64 eura sufinancira Europska unija.

Projekt je počeo 1. listopada 2017. i trajat će do 31. svibnja 2019., prioritet mu je stvoriti održivu uporabu prirodnih i kulturnih dobara, a poseban je cilj obnoviti biološku raznolikost u pograničnom području Mađarske i Hrvatske. Prilagodba klimatskim promjenama te zaštita prirode i okoliša životno su važni izazovi prepoznati u Europskoj uniji. Projekt je nastao iz potrebe za učinkovitijim, složenijim i detaljnijim procesom istraživanja te pregleda terena šuma i šumskoga zemljišta. Snimci iz zraka daju kvalitetniji uvid i omogućavaju bolje razumijevanju kompozicije šume, posebice krošnji. Monitoring iz zraka omogućava bolju prevenciju širenja invazivnih vrsta, bržu reakciju na ugroze šume od kukaca, bolesti ili ljudi, zatim analizu rezultata uporabe biokemijskih sredstava te ostalih uzgojnih radova te utvrđivanje šteta nastalih od suše i požara, upozorava na mogućnosti poplave i prati njezino širenje te moguće zastoje, pomaže pri uređivanju šuma, omogućava precizniju procjenu stanja biomase i drugo.

Projektom će se razmotriti tehnologije snimanja iz zraka te izabrati metodologija prikladna potrebama partnera. Unaprijedit će se i stručnost radnika temeljem rezultata analiza te podići svijest o značenju šuma i rada u šumi. Najavljene aktivnosti podrazumijevaju nabavu dronova, renoviranje kuće u Tikvešu kao pripremu uvjeta za edukaciju radnika za primjenu zračnoga monitoringa te edukaciju djece školske dobi o značaju klimatskih promjena i važnosti zaštite šuma, a radit će se i na suzbijanju invazivnih vrsta na snimljenom području.

Vodeći je partner na projektu Baranya Megyei Önkormányzat (Pečuh, Mađarska), a partneri su na projektu Mecsekerdő ZRT. (Pečuh, Mađarska), Hrvatske šume d.o.o. te FOOZOS, a financiran je sredstvima Regionalnoga razvojnog fonda INTERREG V-A Hungary-Croatia Co-operationProgramme 2014 – 2020. Na projektu su angažirani doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina (koordinator projekta i voditelj radionice uporabe dronova za djecu školske dobi), izv. prof. dr. sc. Irella Bogut (administratorica na projektu i voditeljica radionice biološke raznolikosti za djecu školske dobi) i mr. sc. Željko Popović, prof. v. šk. (voditelj botaničke radionice za djecu mlađe školske dobi).