Predsjednik katedre:

doc. dr. sc. Dražen Rastovski

Ime i prezime

dr. sc. Dražen Rastovski

Zvanje

Docent

e-mail

drastovski@foozos.hr

Broj ureda

56

Istraživački interesi

Plivanje, kineziološka metodika, kineziološka edukacija

 

Rođen je u Osijeku 08.04.1970., gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Hrvatski je državljanin. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 1998.godine i stekao zvanje profesora fizičke kulture s dodatnim usmjerenjem - sportovi na vodi.Od 1999. godine radi na Gradskom bazenu u Osijeku gdje pokreće i izvodi školu plivanja  s djecom svih uzrasta. Na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku od 2001. godine radi kao vanjski suradnik, a od 2003. je stalno uposlen kao predavač za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura. U okviru svog djelovanja na Visokoj učiteljskoj školi vodi metodičke vježbe iz predmeta Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, vodi Kineziološku kulturu,  a 2003. godine uvodi izborni predmet Plivanje za koji je u potpunosti izradio plan i program, te paralelno radi na izradi programa po Bolonjskom procesu i to za petogodišnji učiteljski studij i za predškolski stručni studij. Od akademske 2007/2008. uvodi novi kolegij predmet Kineziološki praktikum, za koji je iste godine postavio svoja predavanja na Web stranici fakulteta. Godine 2004. dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatske udruge sportske rekreacije, za doprinos u obuci neplivača u Republici Hrvatskoj. Iste je godine odlukom Ministarstva RH imenovan članom  povjerenstva za izradu plana programskih aktivnosti i provedbu obuke plivanja. Od studenog 2008. godine  potpredsjednik je Udruge kineziologa grada Osijeka. Od akademske 2017/18. radi i na smjeru Kineziologije gdje održava nastavu iz Plivanja, i rekreacije.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Dražen Rastovski

Članovi katedre:

dr. sc. Daria Župan Tadijanov, viša predavačica

Ime i prezime

dr. sc. Daria Župan Tadijanov

Zvanje

Viša predavačica

E-mail

dzupan@foozos.hr

Broj ureda

56

Istraživački interesi

Kineziološka edukacija, kineziološka metodika, tjelesna aktivnost

 

Daria Župan Tadijanov, viša predavačica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, rođena je 17.12.1980. u Osijeku. Osnovnu školu i Prirodoslovno – matematičku gimnaziju završava u Osijeku. Diplomirala je 2010. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, sa usmjerenjem Kineziterapija, nakon čega 2011. godine upisuje poslijediplomski doktroski studij Kineziologije, usmijerenje Kineziološka edukacija. Tema doktroskoga rada je „Utvrđivanje razlike u kinantropološkim obilježjima učenika s kohlearnim implantatom uključenih u obveznu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture sa stajališta etiologije“. Od 2008. do 2015. radi kao profesor Tjelesne i zdravstvene kulture na više osnovnih i srednjih škola u Osijeku, voditelj je Univerzalne sportske škole u Osijeku od 2008. do 2010., te kondicijski trener tenisača u TK Olimpija od 2010. do 2014. godine. U veljači 2015. izabrana je  u nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje kineziologija. U svibnju 2017. dobiva povelju zahvalnosti za upješno završen posao izrade Elaborata studijskoga programa sveučilišnoga preddiplomskoga studija Kinezilogije. Područje znanstvenog interesa su kineziloška metodika, kineziloška edukacija, tjelesna aktivnost i tjelesna i zdravstvena kultura u obrazovanju. Iz područja kineziologije ima objavljene radove u znansvenim i stručnim časopisima, te izlaganja na više znanstvenih i stručnih konferencija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

•Klaričić, I. i Farkaš, D. Razlike u natjecateljskoj učinkovitosti smeča u procesu napada i kontranapada. //Zbornik radova 22. ljetne škola kineziologa Republike Hrvatske / Findak, V. (ur.). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 2013. 218-222 (objavljeni rad, znanstveni).

•Farkaš, D., Branko, J. i Tomac, Z. High School Students' Attitudes and Interests Toward Sporting Activities and Physical Education Syllabus Content. 3rd International Scientific Conference „EXERCISE AND QUALITY OF LIFE 2013“ / Madić, D. (ur.) Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, 2013.  315-320 (objavljeni rad, znanstveni).

•Papec, M., Farkaš, D., Štriga Đapić, S. Trends in increase of functional abilities in primary school students. 8th FIEP European Congress „Physical Education and Sports Perspective of Children and Youth in Europe“ / Zapletalova, L. (ur.). Bratislava: Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, 2013. 172-173 (sažetak, znanstveni)

•Vidranski, Tihomir; Tomac, Zvonimir; Farkaš, Daria.
Indicators of Kinantrophologic characteristics in Students with Cochlear Implants in Individualized pe class program creation // Proceedings book 9th Fiep European Congress and 7th International Scientific Congress „Sport, stress, adaptation” / Daniela Dasheva, Branislav Antala, SteNa Djobova, Milena Kuleva (ur.).
Sofia : SoIa 1700, Studentski grad, naOonal Sports Academy “ Vassil Levski”, 2014. 454-458 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

•Farkaš, Daria; Tomac, Zvonimir; Petrić, Vilko; Novak, Dario.
Anthropometric characteristics and obesity indicators among preschool children in an urban area in Croatia. // Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research. 3 (2015) ; 13-27 (članak, znanstveni)

•Vidranski, Tihomir; Tomac, Zvonimir; Farkaš, Daria.
Motor proficiency of students with cochlear implants. // Croatian Review of Rehabilitation Research. 51 (2015) , 1; 1-9 (članak, znanstveni).  

•Vidranski, Tihomir; Farkaš, Daria.
Motor Skills in Hearing Impaired Children With or Without Cochlear Implant - A Systematic Review. // Collegium antropologicum. Supplement. 39 (2015) , Suppl. 1; 173-179 (pregledni rad, znanstveni).  

•Krešimir Ižaković; Branko Jovanovac; Daria Župan: Influence of the frequency of physical activities on anthropometric characteristics of male and female students at the Faculty of Agriculture in Osijek / Utjecaj učestalosti tjelesnih aktivnosti na antropometrijska obilježja studenata i studentica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Zbornik radova 5. međunarodnog znanstvenog simpozija “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj”,održanog u Osijeku, 2.-4.lipnja 2016., str. 411.-421

•Đapić Štriga, S., Farkaš, D., Kolić, L. (2013). Kondicijska priprema vojnika. 11. godišnja međunarodna konferencija "Kondicijska priprema sportaša 2013" / Jukić, I., Gregov, C., Šalaj, S., Milanović, L., Wertheimer, V. (ur.). Zagreb: Kineziološki fakultet Zagreb, Udruga kondicijskih trenera Hrvatske, 363-368 (objavljeni rad, stručni).

•Budetić, Vedran; Velki, Tena; Župan, Daria.
Odnos bavljenja sportskim aktivnostima i socio- emocionalni razvoj adolescenata. // Zbornik 26. ljetne škole kineziologija Republike Hrvatske: Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije / Findak, Vladimir (ur.). Poreč, 2017. 127-131 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

Jurica Lovrinčević, viši predavač